Katru otrdienu un ceturtdienu no 1.oktobra līdz pat 3.novembrim aicinām visu vecuma grupu iedzīvotājus uz vingrošanas nodarbībām.

Plkst. 17:00-18:00 Mērdzenes kultūras namā!

Plkst. 18:30-19:30 Goliševas skolas telpās!

Plkst. 20:00-21:00 Salnavas kultūras namā!

Uz vingrošanu aicināti visi interesenti! Ierašanās ērtā apģērbā. Līdzi jāņem paklājiņš. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.