Dzied Mērdzenes pamatskolas pirmsskolas izglītības jaunākās un vecākās grupas audzēkņi. Audzinātājas Ināra Mežale un Mārīte Strode. Mūzikas skolotājs Valdis Domarks.Mairita Bičuka – mūzika
Jānis Peterss – vārdi
dziesma “Vai tu zini kas ir Latvija?”