Kārsavas novada VPVKAC mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

UZMANĪBU – SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Kas vajadzīgs, dodoties uz VPVKAC?

  • Ierodoties VPVKAC, jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
  • Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, identitātes apliecināšanai nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves rīki: lietotāja numurs, kodu karte, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni (lielākajai daļai pieprasītāko pakalpojumu), vai arī personas apliecība (eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts. Savukārt atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai var būt nepieciešama personas apliecība (eID), kurā aktivizēts arī e-paraksta sertifikāts, vai arī eParaksta viedkarte ar pieejas kodiem.

Elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.


Centrā var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem:

VPVKAC var saņemt arī šādus pašvaldības pakalpojumus:

  1. Iesniegumu pieņemšana dzīvesvietas deklarēšanai (ja neizmanto e-pakalpojumus);
  2. Iesniegumu pieņemšana izziņas sagatavošanai  par personas deklarēto dzīvesvietu vai pēdējo dzīvesvietu;
  3. Iesniegumu pieņemšana par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;