Īpašums Īpašuma būves Apraksts Tālrunis

„Pudinavas pamatskola”, Mērdzenes pagasts

Pamatskola,
šķūnis,
tualete,
katlu māja.
Īpašnieks: Kārsavas novada pašvaldība
Teritorijas apraksts: Pārdod vai izīrē bijušo skolas ēku un palīgtelpas.
Pieejamās inženierkomunikācijas: Ir vietējā ūdensapgāde, vietējā kanalizācija, vietējā centralizētā apkure ar akmeņoglēm, kā arī krāsns apkure internāta telpās. Elektroapgāde zemsprieguma, trīsfāžu.
29327265

„Pagastmāja”, Mērdzenes pagasts

Administratīvā ēka, šķūnis Īpašnieks: Kārsavas novada pašvaldība
Teritorijas apraksts: Pārdod vai izīrē bijušo Mērdzenes pagasta administratīvo ēku un palīgtelpas.
Pieejamās inženierkomunikācijas: Ir vietējā krāsns apkure un elektroapgāde zemsprieguma, vienfāzes.
29327265

„Muižiņa”, Mežvidu pagasts

Skola, internāts, divi šķūņi, artēziskā aka sūkņu stacija. Īpašnieks: Kārsavas novada pašvaldība
Teritorijas apraksts: Pārdod vai izīrē bijušo skolas ēku un palīgtelpas.
Pieejamās inženierkomunikācijas: Ir vietējā ūdensapgāde, vietējā kanalizācija, vietējā centralizētā apkure ar šķidro kurināmo, kā arī krāsns apkure internāta telpās. Elektroapgāde zemsprieguma, vienfāzes.
 29327265

„Kapella”, Mērdzenes pagasts

Dzīvojamā māja Īpašnieks: Kārsavas novada pašvaldība
Teritorijas apraksts: Pārdod vai izīrē dzīvojamo ēku.
Pieejamās inženierkomunikācijas: Ir vietējā krāsns apkure un elektroapgāde zemsprieguma, vienfāzes.
  29327265

„Ambulance”, Mērdzenes pagasts

Ambulance, 2 šķūņi, sūkņu stacija. Īpašnieks: Kārsavas novada pašvaldība
Teritorijas apraksts: Pārdod vai izīrē nedzīvojamu ēku un palīgtelpas.
Pieejamās inženierkomunikācijas: Ir vietējā ūdensapgāde, vietējā kanalizācija, vietējā krāsns apkure ambulances telpās. Elektroapgāde zemsprieguma, vienfāzes.
29327265

Lai izveidotu brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi, aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder nekustamais īpašums (telpas, ēkas, zeme) un kuru Jūs vēlētos piedāvāt (noma, pārdošana) investoriem uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties ar Kārsavas novada pašvaldības tūrisma organizatori Ingu Zagorsku (mob.tel. 29327265, [email protected]).