Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas volejbola nodarbībām, kas turpinās Kārsavas vidusskolā un Malnavas koledžā. Vienas grupas nodarbība ir plānota 90 minūtes.

Volejbola nodarbību grafiks oktobrī:

Pirmdienās: Malnavas koledžas zālē, plkst. 19:00 (meiteņu grupa);

Trešdienās: Malnavas koledžas zālē, plkst. 19:00 (zēnu grupa);

Ceturtdienās: Kārsavas vidusskolas zālē, plkst.17:30 (bērniem līdz 14 gadi);

Piektdienās: Kārsavas vidusskolas zālē, plkst. 17:00 (jauniešiem).

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu 28343926 (nodarbību vadītājs Juris Vorkalis).

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.