Kārsavas novada bāriņtiesa ir Kārsavas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Bāriņtiesa sniedz arī palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvā ir 5 darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 bāriņtiesas locekļi (Goliševas, Mežvidu un Mērdzenes pagastos).

Bāriņtiesa konsultācijas nodrošina tikai attālināti. 

Apliecinājumu izdarīšana (pilnvaru, līgumu, nostiprinājuma lūgumu u.c.  dokumentu sastādīšana un apliecināšana) notiek tikai pēc iepriekšējas telefoniskas pieteikšanās.

Tālruņi iepriekšējam pierakstam un konsultācijām:

Kārsavā pa tālr. 28686398 vai  28686146
Mērdzenes pagastā  pa tālr. 28723357
Goliševas pagastā pa tālr. 29463290
Mežvidu pagastā  pa tālr. 28300762

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar bāriņtiesu arī elektroniski, e-pasts [email protected].

Piedāvātie pakalpojumi (spied šeit).