Nosaukums Sastāvs Īss darbības apraksts

Administratīvā komisija

 • Edgars Skruls
 • Ernests Rinkevičs
 • Lūcija Urtāne
 • Māris Kulešs
 

Iepirkumu komisija

 • Nadežda Tarasova
 • Inese Nagle
 • Modris Karpovs
 • Aivars Ruskulis
 

Administratīvo aktu strīdu komisija

 • Ināra Silicka
 • Toms Vorkalis
 • Ilona Lustika
 

Vēlēšanu komisija

 • Nadežda Tarasova
 • Vita Krišāne
 • Jekaterina Anaņjeva
 • Ineta Čoiča
 • Janīna Matule
 • Inta Jurča
 • Aija Paršova