Platība 12 493.3 ha

Iedzīvotāju skaits – 876 (2016. gada decembra dati)

1945. gadā Bērzgales pagastā tika nodibināta Mežvidu ciema padome. Mežvidu ciemam 1954. gadā pievienoja Padoles ciemu, 1977. gadā – Ranču ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. Mežvidu pagasta teritorija izveidojās pēc 2. pasaules kara, tā ietver daļu no bijušā Nautrēnu, Bērzgales, Mērdzenes un Kārsavas pagasta platības. Mežvidu pagasta teritorijā apvienoti divi pēc 2. pasaules kara izveidotie Mežvidu ciemi. Mežvidu pagasta Z daļa atrodas Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlumā, D daļa – Latgales augstienes Burzavas paugurainē. Šo dabas apvidu saskares vietā atrodas Mežvidi. Savukārt DA robežu veido Rītupe, tās kreisās pietekas – Janiku un Lendzeišu strauts. Lielākais purvs – Gogosovas purvs. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Kārsavas novadā.

Mežvidos darbojas pamatskola, tautas nams, bibliotēka, feldšeru un vecmāšu punkts. Mežvidos darbojas katoļu baznīca, kura celta 1927. gadā. Valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi: Dunduru senkapi un Dzērvju senkapi. Dabas pieminekļi: Mežvidu muižas un Annasmuižas parks, Podoles ozols un Podoles avots.

Mežvidu pagasta spēks ir attīstītā uzņēmējdarbība kokapstrādē.