Platība 398 ha

Iedzīvotāju skaits –2207 (2016. gada decembra dati)

Kārsava ir sena latgaļu apdzīvota vieta. Pilsēta sākusi veidoties 18. gs. vidū uz Malnavas muižas zemes kā vietējās tirdzniecības un amatniecības centrs. Līdz 1783. gadam Kārsava minēta kā ciems, kurā,pateicoties rosīgam pasta ceļam starp Rēzekni un Ostrovu, norisa dzīva tirdzniecība. 1825. gadā Kārsavai piešķirtas miesta tiesības un atļauja rīkot četrus gadatirgus gadā. Miesta attīstību veicināja Pēterburgas – Varšavas dzelzceļš (izbūvēja 1859.-1868.g.) – tas ir vecākais Latvijā. Pilsētas tiesības piešķirtas 1928. gada 11. februārī.

Kārsavā darbojas Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca, Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgo baznīca, Kārsavas luterāņu baznīca un Kārsavas Septītās dienas adventistu draudze.

Kārsavā darbojas Kārsavas vidusskola, kurā 2016./2017. mācību gadā mācās 290 skolēni. Pilsētā darbojas arī Kārsavas mūzikas un mākslas skola.