Goda pilsoņi

Ināra Silicka

Ināra Silicka

2019. gads

Zinoša, atbildīga un mērķtiecīga Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja. Jau no bērnības vēlējusies kļūt par skolotāju un ilgus gadus strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vēlāk bijusi 1.Mežvidu pamatskolas direktore, kur 2006.gadā kopīgiem spēkiem ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem 1.Mežvidu pamatskola tika uzņemta Latvijas EKO skolu saimē, iegūstot starptautisko Zaļo karogu, pirmo rajonā, kā arī Ludzas vakara vidusskolas direktore. I.Silicka nekad nav apstājusies, vienmēr ir kustībā, lai kaut ko darītu un attīstītu. Kopš 2009.gada, jau desmit gadus, vada un rūpējas par Kārsavas novadu, lai tas būtu ekonomiski aktīvs centrs Latvijas dienvidaustrumu pierobežā ar attīstītu infrastruktūru.

Nozīmīgo apbalvojumu Ināra Silicka ieguva par pašaizliedzīgu profesionālo darbību izglītības jomā, par ieguldījumu Kārsavas novada attīstībā un nesavtīgu darbu sabiedrības labā.

Vera Krišāne

Vera Krišāne

2019. gads

Mērķtiecīga, atsaucīga un racionāla Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore. Savus 41 pedagoģiskā darba gadus ir veltījusi audzēkņu izglītošanai un audzināšanai. Kopš 1989.gada veiksmīgi vada Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, pierādot sevi kā atbildīgu, korektu vadītāju ar augstu atbildības sajūtu. 30 darba gadi ir veltīti izglītības iestādei, izveidojot tās tēlu, gādājot par audzēkņu un pedagogu profesionālo līmeni un skolas attīstību. V.Krišānes darba mūžs ir devums – skolai, novadam, Latgalei un Latvijai.

Nozīmīgo apbalvojumu Vera Krišāne ieguva par par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, par mūzikas un mākslas skolas darbības nepārtrauktu pilnveidošanu un attīstību.

Anna Danča

Anna Danča

2018. gads

Anna spēlē Salnavas amatierteātrī un raksta lugas latgaliski. Kopumā ir uzrakstītas 7 lugas, no kurām dažādas komēdijas ir spēlētas uz skatuves, kā arī neskaitāmi viencēlieni ir rādīti kaimiņu pagastos un novada rīkotajos pasākumos. Savu brīvo laiku Anna labprāt velta ciemiņu – tūristu uzņemšanai Salnavas pagastā. Viņa ievāc Latgales pļavu un meža augu lapas, ziedu un augļu tējas gatavošanai. Piedāvā izzināt tējas tapšanas procesu, degustāciju un veselību uzlabojošu tēju iegādi. Annai Dančai nozīmīgais tituls tika pasniegts par inovatīvu pieeju sava novada popularizēšanā caur teātra mākslu un latviskās dzīves ziņas stiprināšanu.

Janīna Širina

Janīna Širina

2018. gads

Jau daudzus gadus Janīna Širina ir Mežvidu pamatskolas mazpulka “Cielaviņa” vadītāja. Ar savu radošo un aktīvo darbošanos, mazpulks ir pazīstams gan Mežvidu iedzīvotājiem, gan arī Latvijā. Nozīmīgo apbalvojumu Janīna ieguva par ilggadēju, priekšzīmīgu un profesionālu darbu jaunās paaudzes izglītošanā, par Mežvidu pagasta un novada vārda popularizēšanu ārpus novada robežām.

Renāte Čeirāne

Renāte Čeirāne

2017.gads

Nozīmīgo apbalvojumu Renāte Čeirāne ieguva par aktīvu dzīves pozīciju ilgu gadu garumā strādājot ar dažādu paaudžu cilvēkiem, par profesionalitāti un neatlaidīgu darbu sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanā.

Anna Dundure

Anna Dundure

2016. gads

Dzīvs piemineklis cilvēka izturībai, gribasspēkam, neatlaidībai un cilvēkmīlestībai. A. Dundure ir strādājusi par gidi Briges pilsētā Beļģijā, Flāmu skolā pasniegusi franču valodu, kā arī kā bijusi zvērināts flāmu/latviešu/krievu valodas tulks Beļģijas tieslietu ministrijas pakļautajās institūcijās. Anna Dundure ir Latvijas “dzīvā vēsture”, jo, kad mūsu valsts gatavosies savas 100 – gades svinībām, Anna 2017. gada 15. martā sagaidīs savu 90. dzimšanas dienu.

Anita Turlaja

Anita Turlaja

2016. gads

Zinoša un mērķtiecīga deju kolektīvu vadītāja, kurai ir augstas prasības gan pret sevi, gan pret dejotājiem, kas ir visu sasniegumu ķīla, jo vadītāja ir kolektīva dvēsele un stūrakmens. A. Turlaja pirms 40 gadiem sāka strādāt 1. Mežvidu pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vienlaicīgi Latvijas Valsts universitātē iegūstot kvalifikāciju – filologs. No 1989. gada Mežvidu tautas namā vada tautu deju kolektīvus, 2003. gadā kultūras namā izveidots līnijdeju kolektīvs, kurš ir vienīgais novadā.

Viktorijs Krišāns

Viktorijs Krišāns

2015. gads

Jauniešu autoritāte un uzticams draugs, kurš māca mīlestību pret darbu un mērķtiecīgu cīņu par savu mērķi. Audzēkņi par skolotāju saka: “Stingrs, godīgs, iemāca disciplīnu, prasīgs, ar skaļu balsi, atklāj un palīdz attīstīt talantus, mudina sasniegt izvirzītos mērķus un apveltīts ar labu humora izjūtu.”

Janīna Terēzija Barkāne

Janīna Terēzija Barkāne

2014. gads

Par ilggadēju darbu tautas dejas mācīšanā jaunajai paaudzei, par mūsu novadam raksturīgo latgalisko vērtību, dziesmu un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

Elvīra Bleive

Elvīra Bleive

2014. gads

Par nesavtīgu vēlmi palīdzēt citiem, ilggadēju, radošu darbu izglītības jomā un mērķtiecību, apzinīgu darbu tradīciju veidošanā Salnavas pagastā un Kārsavas novadā.

Piesakieties jaunumiem

Sapratu