Salnavas kultūras nams uzcelts 1971. gadā, renovēts 2010. gadā.
Kultūras nama funkcijas – valsts svētku un tradicionālo svētku rīkošana Salnavas pagastā, amatierkolektīvu darbība. Mērķauditorija – Salnavas pagasta, Kārsavas novada iedzīvotāji un citi interesenti.
Salnavas kultūras nama misija – tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana, kopšana un nodošana nākamajām paaudzēm.

Salnavas etnogrāfiskais ansamblis. Vadītāja Elvīra Bleive.
Kapela „Sābri”. Vadītāja Elvīra Bleive.
Salnavas Danču muzikanti. Vadītāja Arta Ermīne-Galvanovska.
VPDK „ Salnava”. Vadītāja Valentīna Kirsanova.
JDK „Salnaviņa”. Vadītājas Valentīna Kirsanova, Solvita Dzērkale.
JDK „Vaļasprieki”. Vadītāja Valentīna Kirsanova.
Salnavas amatierteātris. Vadītāja Valentīna Kirsanova.
Garīgo dziesmu ansamblis „Pieskāriens”. Vadītāja Ligita Žukovska.
Sieviešu vokālais ansamblis ”Kamenes”. Vadītāja Rita Keiša.
VIA p.s. SALA. Vadītāja Rasma Kulamova.
Mūsdienu DK „Hobijs”. Vadītāja Valentīna Kirsanova.