Mērdzenes kultūras nams šajā ēkā darbojas kopš 1950. gada. 2008. gadā ēka tika renovēta.

51-1

Mērdzenes KN etnogrāfiskais ansamblis “Mārga” dibināts 1965.gadā. Kolektīvu jau vairāk kā 12 gadus vada Austra Golubova, vitāla, zinoša, atraktīva, Mērdzenes apkaimes tradīciju kopēja un saglabātāja, psalmu dziedātāja. Ansamblī darbojas dažādu vecumu dalībnieki, kas katrs ir kolorīta personība, atklājot sevi caur dziesmu, stāstu un aktiermākslu. Etnogrāfiskais ansamblis ir starptautiskā festivāla “BALTICA” un starpnovadu folkloras kopu festivāla “GORŪZA” ikgadējs dalībnieks. “Mārga” ir saulgriežu tradīciju kopēja un popularizētāja pagastā un novadā. Eiroreģiona projekta “PLESKAVA – LIVONIJA” 15 gadu jubilejas koncerta dalībnieks SEBEŽĀ (2018). Kolektīvs ir ceļā uz savu 55.pastāvēšanas gadskārtu. “Mārgas” moto: “Lobuok , ļaudis, padzīdom, Na ap cytim runojom”. 2015. gadā atzīmēja pastāvēšanas 50. gadskārtu.

20190413_154120

Mērdzenes sieviešu koris „Austra” ir vienīgais sieviešu koris tuvējos novados. Tas ir labs kultūras zīmols, apliecinājums ciema dzīvotspējai, kultūras līmenim daudzu gadu desmitu garumā. Koris ir dibināts 1970.gadā. 2020.gadā korim “Austra” apritēs 50 gadi. Neskatoties uz grūtībām, kolektīvs turas stabili: 25 -30 dāmas. Jau 23 gadus „Austras” diriģente nemainīgi ir Ināra Dovgiallo. Stabilas ir arī kora tradīcijas – piedalīšanās visos Latvijas Vispārējos Dziesmu svētkos no 1973.gada, Latgales Dziesmu svētkos, vīru un sieviešu koru salidojumos dažādās Latvijas pilsētās, pagasta un novada lielākajos pasākumos, kopīgas ekskursijas, koristu jubilejas, mēģinājumi kultūras namā. Korim ir daudz jauku atmiņu no J.Vītola Mūzikas dienām Gaujienas “Anniņās” un brāļu Jurjānu dzimtajā vietā “Meņģeļos”. Koris vienmēr ir jutis pašvaldības atbalstu: ir gan koncerttērpi, gan tautas tērpi, gan finansiālais atbalsts transporta izdevumiem, dodoties tuvākos un tālākos koncertos un pasākumos.

img_3013

Luste – Mērdzenes KN vidējās paaudzes deju kolektīvs kopā sanāk, lai izdejotu savu prieku, dāvātu to citiem un gūtu spēku ikdienai. Tas dibināts 1996. gadā un pastāv  vairāk kā divdesmit gadus. Kolektīvu vada Anita Šarkovska. 2016. gadā atzīmēja pastāvēšanas 20. gadskārtu. Deju kolektīvs „Luste” kopš 2003. gada ir visu Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieks Rīgā. Piedalās visos Latgales un novada deju svētkos. Ar savu deju bagātina visus svētkus pagastā .

Viens no skaistākajiem mirkļiem kolektīva dzīvē ir Latvijas Lustu sadancis, kas ir radošs, sportisks, dejisks un atraktīvs pasākums. Daudz jauku, patīkamu brīžu, dejojot „LUSTĒ”.