Goliševas kultūras nams, pastāv jau no Uļmaņa laikiem no 1932. gada, un visus šos gadus kultūras nams darbojas bez pārtraukumiem. Vairākas iedzīvotāju paaudzes, piedalās dažādos pasākumos, pulciņos un kolektīvos. Pasākumus kultūras namā apmeklē gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi no citiem novadiem un ārzemēm.

Kultūras nama kolektīvi:
Sieviešu vokālais ansamblis “Straujupīte”. Vadītājs Anatolijs Posredņikova.
Drāmas pulciņš. Vadītājs Anatolijs Posredņikova.