Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)

doc-icon.png Pašvērtējuma ziņojums 0 bytes

doc-icon.pngSalnavas pamatskolas  mācību  procesa  organizēšana  ar  2020.gada  1.septembri.0 bytes

doc-icon.png Rīkojums0 bytes

doc-icon.pngRīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes0 bytes