Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma ( 01011111)
  • Pamatizglītības programma (21011111)

Interešu izglītības programmas:

Tautas deju pulciņš 1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs
Vokālais ansamblis 1.-4.klasēs un 5.-9.klasēs
Mazpulks
Novadpētniecības pulciņš
Sporta spēļu pulciņš 7.-9.klasēs
Kustību rotaļu pulciņš 2.-3.klasēs
Teātra pulciņš
Darbojas sporta zāle – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.00

doc-icon.pngIZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA0 bytes

doc-icon.pngMērdzenes pamatskolas attīstības prioritātes  2019. – 2022. gadam.0 bytes

doc-icon.png IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 0 bytes

doc-icon.pngMērdzenes pamatskolas nolikums  0 bytes

Grozījumi skolas nolikumā

pdf-icon.pngSkolas vērtības0 bytes

doc-icon.png2020. gada Mērdzenes pamatskola pašvērtējums0 bytes

doc-icon.png2019. gada Mērdzenes pamatskola pašvērtējums614.00 kB

doc-icon.png2018. gada Mērdzenes pamatskola pašvērtējums463.00 kB