Skolas

Mežvidu pamatskola

Mežvidu pamatskola

No 2017. gada 1. septembra Mežvidu PII “Saulīte” ir pievienota Mežvidu pamatskolai. Mežvidu pamatskola īsteno: Pamatizglītības programma ..

Kontakti

Direktore Vita Krišāne

“Skola”, Mežvidi, Mežvidu pagasts,
Ludzas novads, LV 5725

Tālrunis: 65728291

E-pasts: [email protected]

www.facebook.com/mezviduskola

Kārsavas vidusskola

Kārsavas vidusskola

Izglītības iestāde īsteno: Pamatizglītības programma (kods 21011111) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)..

Kontakti

Direktors Edgars Puksts

Vienības 101, Kārsava,
Ludzas  novads, LV-5717

Tālrunis: 65707215, 28668095

E-pasts: [email protected]

www.karsavasvsk.lv

Mērdzenes pamatskola

Mērdzenes pamatskola

Izglītības iestāde īsteno: Pirmsskolas izglītības programma ( 01011111) Pamatizglītības programma (21011111) Interešu izglītības programmas: Tautas..

Kontakti

Direktore Inese Avota

Mērdzene, Mērdzenes pagasts,
Ludzas  novads, LV 5726

Tālrunis: 65722798

E-pasts: [email protected]


Mērdzenes pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Salnavas pamatskola

Salnavas pamatskola

Izglītības iestāde īsteno: Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) Pamatizglītības programma (kods 21011111) Speciālās pamatizglītības programma..

Kontakti

Direktora pienākumu izpildītāja Silvija Geidāne

Skolas iela 8, Salnava, Salnavas pagasts,
Ludzas novads, LV 5740

Tālrunis: 65726201

E-pasts: [email protected]

2019. gada Salnavas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

2018. gada Salnavas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

 

Piesakieties jaunumiem

Sapratu