Izglītības iestāde īsteno:

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)

pdf-icon.pngPašvērtējuma ziņojums aktualizēts 2020.g0 bytes