12273793_913126222098829_5070085461618905248_o-2

doc-icon.pngKārtība mācību  procesa  organizēšanai  ar  2021.gada  1.septembri0 bytes

doc-icon.pngAudzēkņu sasniegumi konkursos 2021.-2022.m.g. 0 bytes

doc-icon.pngAudzēkņu sasniegumi konkursos 2020.-2021.m.g0 bytes.

pdf-icon.pngAudzēkņu sasniegumi konkursos 2019.-2020.m.g0 bytes.

pdf-icon.pngKMMS pasākumu plāns 2020.-2021.m.g.I sem.0 bytes

pdf-icon.pngKārsavas Mūzikas un mākslas skola pašnovērtējuma ziņojums 2020.gads0 bytes

pdf-icon.pngKārsavas Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. m.g.0 bytes

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle

 • Klavierspēle – 8 gadi (mācību ilgums)
 • Akordeona spēle – 6 gadi

Stīgu instrumentu spēle

 • Vijoļspēle – 8 gadi

Pūšaminstrumentu spēle

 • Flautas spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Trombona spēle
 • Tubas spēle
 • Eifonija spēle
 • Klarnetes spēle – 6 gadi (visiem māc. ilgums)

Izglītības programma Deja

 • Dejas pamati – 6 gadi

Vizuāli plastiskā māksla – 6 gadi

Skolā darbojas kapela „Dimdari”, kuru līdz 2009. gadam vadīja bijušais skolas pedagogs Imants Ludvigs Nalivaiko. Tagad kapelas vadītāja ir Vija Orinska. Kapela aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos, koncertos, konkursos, festivālos u.c.

Pūtēju orķestris Kārsavā pastāv jau kopš 1960. gada. Sākotnēji orķestris darbojās Kārsavas vidusskolas paspārnē. Piedalījies visos skolēnu un pieaugušo Dziesmu svētkos un salidojumos. 1991. gadā kolektīvs atsāka savu darbību, bet jau kā Kārsavas mūzikas skolas pūtēju orķestris. Tā diriģents, skolas pedagogs Imants Ludvigs Nalivaiko ar 34 gadu pedagoģisko darba stāžu, kurš ilgus gadus vadījis Ludzas rajona Vītolu pamatskolas orķestri.

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris 2005. gadā piedalījies Latgales un Vidzemes novadu pūtēju orķestru svētkos Rēzeknē, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 2007. g. – VI Latvijas Pūtēju orķestris piedalās dziesmu un deju svētkos, dažādos skolas pasākumos, arī ārpusskolas pasākumos un tagad jaunais vadītājs ir aktīvs, enerģisks pedagogs Aldis Kise.

Skolas vēsture

Kārsavas mūzikas skola tika nodibināta 1959. gadā. Kārsavas bērnu mūzikas skola savu darbību uzsāk jaunuzceltā kultūras nama aizkulišu telpās ar 39 audzēkņiem, 3 skolotājiem un 2 specialitātēm: klavieru un akordeona. Skolu vadīja direktors Jevgēnijs Noviks.
Kopš 1960. gada un turpmākos 29 gadus par skolas direktoru strādāja Gunārs Bošs.

1977. gadā mūzikas skolai ir Jurģu gads. Skola pārceļas uz jaunām telpām bijušajā Kārsavas sākumskolas ēkā, kurā darbojas līdz pat šodienai.
1989. gadā notiek direktoru maiņa. Gunārs Bošs aizejot pensijā, nodod vadību Verai Krišānei un novēl turpināt viņa iesākto darbu, kuru viņa veiksmīgi veic līdz pat šodienai. Par Mūzikas un mākslas skolu mācību iestāde pārtapa 2000. gadā, kad skolā tika atvērta mākslas nodaļa.

Pēdējos mācību gados skolā vidēji mācās 193 audzēkņi. Audzēkņi ik gadu piedalās Latvijas mūzikas un mākslas skolu rīkotajos konkursos, festivālos un iegūst labus panākumus, atzinības rakstus, pateicības.

Galvenais, kas raksturo skolu tās 60 gadu pastāvēšanas laikā – stabilitāte un radošās tradīcijas.