Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros atsākas bērnu un jauniešu futbola nodarbības, kas notiks Kārsavas vidusskolas stadionā!

Vienas nodarbības ilgums 90 minūtes. Ņemto vērā valstī noteiktos ierobežojumus, maksimālais dalībnieku skaits vienā nodarbībā – 10 dalībnieki.

Futbola nodarbību grafiks aprīlī un maijā:

  • Pirmdienās: plkst.15:00;
  • Pirmdienās: plkst.19:00;
  • Trešdienās: plkst. 19:00;
  • Piektdienās: plkst. 19:00;
  • Sestdienās: plkst. 9:30;
  • Sestdienās: plkst. 17:00;
  • Svētdienās: plkst. 14:00.

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu +371 26316115 (treneris Mihails Oļipovs).

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.