Eiropas un Latvijas vides politikas pamatnostādnes norāda , ka jāattīsta aprites ekonomiku, maksimāli palielinot no izlietotajiem resursiem gūstamo labumu, kā arī lielu vērību jāvelta atkritumu apjoma samazināšanai un rašanās novēršanai. Svarīgi, ka nešķiroto un poligonos apglabājamo sadzīves atkritumu apjoms ar katru gadu ir jāsamazina, līdz 2035. gadam nodrošinot, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir samazinājies līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma.

Tas ir izaicinājums mums visiem. Būs ne tikai jāturpina attīstīt dalītās vākšanas sistēmu, bet arī būs jāmācas no kopējās atkritumu plūsmas atšķirot aizvien jaunus atkritumu veidus – bioloģiskos atkritumus, tekstilu u.t.t. Aktuāla tēma šobrīd gan valsts, gan individuālā līmenī ir arī domāšanas maiņa – runa ir ne vien par atkritumu šķirošanu, bet arī par atkritumu neradīšanu vai to daudzuma samazināšanu, kas ietver dažādas izvēles sadzīvē un uzvedību dabā.

KĀ MUMS VEICAS?

Katru gadu palielinās iedzīvotāju skaits, kas uzsāk aktīvu atkritumu šķirošanu, turklāt atkritumu šķirošana ir visbiežāk piesauktā “zaļā” rīcība, ko var veikt ikviens. To, ka atkritumu šķirošana palielinās, labi parāda savākto sašķiroto atkritumu daudzums pa gadiem.

Paldies visiem, kas aktīvi šķiro atkritumus, bet SIA “ALAAS” aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties šajā procesā, jo atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāsašķiro pa šķirošanas konteineriem, vai jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam.

Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros – vieglā iepakojuma konteinerī un stikla iepakojumu konteinerī.

Uzskates materiālā parādīts, ko var šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

VĒLIES ŠĶIROT ATKRITUMUS, BET NEZINI KUR?

Ja esi daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, tad mājas kopsapulcē jāpieņem lēmums par mājas iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus. Mājas apsaimniekotāja uzdevums ir šo iedzīvotāju vēlmi rakstiskā formā iesniegt SIA “ALAAS”. Pēc iesnieguma saņemšanas, SIA “ALAAS” uzstādīs nepieciešamos konteinerus. Pie tam, šķirošanas konteineru uzstādīšana un iztukšošana ir bez maksas, pie nosacījuma, ka konteineros tiešām ir tikai pareizi sašķirotie atkritumi, bez sadzīves atkritumu piejaukuma.

Privātmāju īpašniekiem uz doto brīdi SIA “ALAAS” nepiedāvā iespēju uzlikt šķirošanas konteinerus pie mājām. Taču iespēja šķirot atkritumus ir. Ja esi privātmājas īpašnieks, tad sašķirotos atkritumus bez maksas vari nogādāt kādā no publiskajiem šķirošanas punktiem vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Rēzeknes pilsētā Rīgas ielā 21B vai laukumā, kas atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā pēc adreses: „Križevņiki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Šajā laukumā sašķirotos atkritumus bez maksas drīkst nodot jebkurš SIA “ALAAS” apkalpošanas teritorijas iedzīvotājs.

Laukumos ir izvietoti dažāda lieluma konteineri, kuros var sašķirot ļoti plaša diapazona atkritumus – papīru un kartonu, grāmatas, žurnālus, tetrapakas, logu stiklu, stikla pudeles un burkas, metālu, nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, HDPE, PP, PS iepakojumu, liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā ( piem. TV, fēnus, datorus, ledusskapjus u.t.t.), svinu saturošos elektriskos akumulatorus, elektriskos akumulatorus, eļļas filtrus, baterijas, gāzizlādes spuldzes.

Laukumos esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda, kādus šķirotos atkritumus tajos drīkst izmest. Tāpat laukumos ir SIA “ALAAS” darbinieki, kas norāda un informē apmeklētājus par to, kuros konteineros atkritumi ir jāliek. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos sadzīves atkritumus nepieņem!

Februārī uzsāks darbību depozīta sistēma. Jau no 1. februāra varēs nodod tukšu, nesaspiestu taru ar depozīta zīmi un saņemt atpakaļ maksu par nodotajām taras vienībām – 10 centus par iepakojuma vienību! Vairāk informācijas par depozīta sistēmu un tās darbību var atrast – www.depozitapunkts.lv

Skaidrs, ka tuvākajos gados atkritumus šķirosim arvien vairāk. Bet labākais veids, kā tikt galā ar sadzīves atkritumu šķirošanu ir – tos radīt mazāk. Viegli pateikt, bet grūtāk izdarīt. Taču ir cilvēki, kas mēģina un viņiem izdodas krietni samazināt atkritumu konteinerā metamo. Ir jāmācas atkritumus radīt pēc iespējas atbildīgāk. Mainīsim savus paradumus, pieņemsim videi un mums pašiem draudzīgus un pareizus lēmumus!

Informāciju sagatavoja SIA “ALAAS”