Projekta „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) ietvaros aicinām bērnus un jauniešus uz bezmaksas futbola nodarbībām, kas notiks četrās norises vietās saskaņā ar grafiku.

Vienas nodarbības ilgums 90 minūtes.

Futbola nodarbību grafiks septembrī:

  • Trešdienās: Mērdzenes pamatskolas zāle, plkst.14:00;
  • Ceturtdienās: Mežvidu pamatskolas zāle, plkst. 15:00;
  • Ceturtdienās: Kārsavas vidusskolas zāle, plkst 17:30 (meiteņu grupa);
  • Piektdienās: Kārsavas vidusskolas zāle, plkst. 19:00;
  • Sestdienās: Kārsavas vidusskolas zāle, plkst. 9:30;
  • Sestdienās: Kārsavas vidusskolas zāle, plkst. 16:00 (meiteņu grupa).

Pieteikšanās un vairāk informācijas, zvanot pa telefonu +371 26316115 (treneris Mihails Oļipovs).

Uz nodarbību aicināti visi bērni un jaunieši! Ierašanās ērtā apģērbā. Nodarbības ir bezmaksas!

Mārīte Romanovska

Projekta vadītāja

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.