Šī gada 3. septembrī Kārsavas novada izglītības iestādēs satiksies skolēni, viņu vecāki un skolotāji!

Zinību dienas pasākumu programma:

Kārsavas vidusskolā:

  • Plkst. 8.00 tikšanās ar klases audzinātāju
  • Plkst. 8.30 jaunā mācību gada ieskaņas pasākums “un atkal skolas zvans aicina!”
  • Plkst. 9.30 klases stunda

Salnavas pamatskolā plkst. 9.00

Mežvidu pamatskolā plkst. 9.00

Mērdzenes pamatskolā plkst. 9.00 tikšanās ar klases audzinātāju, klases biedriem un 9.30 svinīgai pasākums skolas zālē

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā plkst. 14.00

Malnavas koledžā:

  • Plkst. 12.00 tikšanās ar grupu audzinātājiem
  • Plkst. 13.00 svinīgā līnija pie jaunā korpusa
  • Plkst. 14.00 ievadinstruktāža uzsākot mācību gadu (1.-3.kursi)
  • Plkst. 14.00 kvalifikācijas prakses instruktāža (4.kursi)

Veiksmēm un labiem darbiem bagātu 2018./2019. mācību gadu!