Šogad visās Kārsavas novada izglītības iestādēs Zinību diena notiks 2.septembrī.

Salnavas pamatskolā – plkst. 9.00
Mērdzenes pamatskolā – plkst. 9.30
Mežvidu pamatskolā – plkst.9.00

Kārsavas vidusskolas Zinību dienas programma:

  • Plkst. 8.30 tikšanās ar klases audzinātāju;
  • Plkst. 9.00 jaunā mācību gada ieskaņas pasākums “Pirmā skolas diena nāk!”;
  • Plkst. 9.50 klases stunda.

Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas aktu zālē – plkst. 14.00

Malnavas koledžas Zinību dienas programma:

  • Plkst. 12.00 tikšanās ar grupu audzinātājiem/kuratoriem
  • Plkst. 13.00 svinīgā līnija pie muižas
  • Plkst. 14.00 ievadinstruktāža uzsākot mācību gadu (1.-3.kursi)
  • Plkst. 14.00 kvalifikācijas prakses instruktāža (4.kursi un 3.automeh.)

Lai visiem skolēniem neapnīk smelt zinības, lai skolotājiem pacietība, lai vecākiem spēks un veselība!