Aicinām Kārsavas novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes, vientuļos pensionārus, kuriem nav bērnu, personas ar invaliditāti kopš bērnības, kā arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus, saņemt Ziemassvētku pabalstu.

Pabalstus varēs saņemt, sākot no 19.12.2016. līdz 23.12.2016., pēc savas deklarētās dzīvesvietas pagastu pārvaldēs un Kārsavas novada pašvaldības domē – kasē.