Kopš 2018. gada Latgales kongresa diena – 27. aprīlis ir iekļauta Latvijas atceres un atzīmējamo dienu sarakstā. Šogad no 24. līdz 27. aprīlim ar plašiem un daudzveidīgiem pasākumiem Rīgā un Latgalē norisinājās Latgales kongresa dienas.

Atzīmējot šo dienu, 25. aprīlī Kārsavas vidusskolas telpās uz vizuālās mākslas olimpiādi pulcējās labākie novada skolu jaunie mākslinieki, lai savos radošajos darbos attēlotu dziesmu, kas skan latgaliešu valodā grupas “Bez PVN” izpildījumā.  Olimpiādes tēma bija „Zeimoju sovu dzīsmi sovā volūdā”. Tēma tika izraudzīta ar mērķi stiprināt latgalisko kultūridentitāti un veidot starpdisciplināro saikni ar mākslu jomas mācību priekšmetiem (mūziku, literatūru un vizuālo mākslu).

1.vietu ieguva Loreta Gabrāne, Adriana Salīte, Kristīne Polukejeva, Patrīcija Paulāne un Ņikita Vasiļjevs no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).

2. vietā pēc iegūto punktu skaita ierindojās Agnese Skangale un Einārs Čoičs (sk. Elvīra Bleive) no Salnavas pamatskolas, Diāna Načiņņikova no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Gabriela Marija Gaidukova, Adriāns Burņevskis, Paula Pundure, Austris Naglis, Ivonna Sutra, Ilma Streļče, Zane Šicāne, Ērika Bērziņa, Samanta Daugule, Adrianna Gerda Vjazņikova un Ilvija Nagle no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).

3. vietas ieguvēji ir Mareks Punans, Liāna Balika, Jānis Burmeisters un Marija Skangale no Salnavas pamatskolas (sk. Elvīra Bleive), Anna Safronova, Evita Muižniece, Vintra Lipska no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Amanda Silicka, Madara Gailāne, Elīna Gailuma, Māris Popovs, Sofija Ivanova, Ariadne Moisejenoka un Laura Kivle no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).

Šis pasākums tapa sadarbībā ar Kārsavas pilsētas bibliotēku un Kārsavas kultūras namu. Salnavas pamatskolas vizuālās mākslas un mūzikas skolotāja Elvīra Bleive vērtēja šī gada olimpiādi:

“Šī mācību gada Kārsavas novada skolēnu vizuālas mākslas olimpiādes tēma bija ar īpašu “odziņu”. Pirmkārt jau tāpēc, ka skolēniem bija jāglezno ne tikai dzeja, bet arī mūzika, uztverot skaņdarba noskaņu. Otrkārt, bērniem bija interesanti tuvāk un dziļāk ieklausīties savas tik pazīstamās latgaliešu valodas lirikā un senākos vārdos. Treškārt, bija piedāvāts ilustrēt kārsaviešu brāļu Rasimu dziesmas, kas radīja lielāku interesi par savu novadnieku daiļradi.”

Olimpiādes dalībniece, Kārsavas vidusskolas skolniece Kristīne Polukejeva par vizuālās mākslas olimpiādi: “Šī vizuālās mākslas olimpiāde bija fantastiska, jo bija jāzīmē dziesma. Gatavojoties olimpiādei, iepazināmies ar tādu mūzikas novirzienu kā latgaliešu roks, jo “Bez PVN” ir viena no pirmajām Latgales grupām, kas latgaliski sāka izpildīt modernāku stilu mūziku. Tēma nebija viegla, bet, pateicoties novadmācības pulciņa nodarbībām, kurās māca latgaliešu valodu, olimpiādes uzdevums šķita vienkāršāks un saprotamāks.  Ceru, ka arī nākošgad vizuālās mākslas tēma būs saistīta ar mūsu novadu un novadniekiem.”

Paldies KN vadītājai Inārai Rasimai un grupai “Bez PVN” par atsaucību un sadarbību, kā arī skolotājiem un dalībniekiem par ieguldīto darbu.

Lilita Laganovska
Kārsavas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore