5. aprīlī, Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sacensības volejbolā pamatskolu grupā. Sacensībās piedalījās komandas no Salnavas , Mežvidu, Mērdzenes un Pušmucovas pamatskolām.

1. vietu ieguva Pušmucovas pamatskola.

2. vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Viktorija Krišāne, Ksenija Valdzere, Aivis Kaupužs, Rolands Laizāns, Rinalds Jurkans, Artis Grišulis, Kristiāns Kairišs, Vairis Elksnis. Skolotāja Jolanta Silicka.

3. vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Tutans Raivis, Tutans Normunds, Einārs Čoičs, Punans Ralfs, Gabranovs Ilvars, Naglis Toms, Strods Ernests, Zeiļuks Artūrs, Kirsanovs Naglis Jānis. Skolotāja Ināra Kivle.

Ināra Kivle
Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore