Volejbola nodarbības turpinās visu augusta mēnesi, ik katru otrdienu un ceturtdienu Kārsavas vidusskolas stadionā.

Otrdien 17:00-18:30 un 18:30-20:00,

ceturtdien 17:00-18:30 un 18:30-20:00

Volejbols notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja