Atgādinam, ka augusta mēnesi palikušas trīs volejbola nodarbības Kārsavas vidusskolas stadionā.

Nodarbības notiks – 23.08, 25.08 un 31.08.

Volejbols notiek projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Mārīte Romanovska
Projekta vadītāja