Informējam, ka sakarā ar nelabvēlīgajiem laikapstākļiem un rūpējoties par jūsu veselību, 6.maijā volejbola nodarbība nenotiks.

Paldies par sapratni.