Sakarā ar valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumiem joprojām skolēni mācās attālināti. Kārsavas novada pašvaldības deputāti domes ārkārtas sēdē 9. februārī nolēma nodrošināt pārtikas komplektus 1.00 EUR vērtībā par katru darba dienu kalendārajā mēnesī katram 1.-12.klašu izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm attālināto mācību procesa laikā.

Pārtikas komplekti tiks izsniegti divas reizes mēnesī, tos varēs saņemt attālināto mācību procesa laikā līdz attālināto mācību procesa laika beigām. Informāciju par atbalsta saņemšanu var iegūt telefoniski sazinoties ar izglītības iestādi, kurā mācās izglītojamais.