Četru Ziemeļlatgales novadu kopprojekta “Iepazīsim, lai nosargātu” ietvaros tapusi virtuāla tūre jeb interaktīva dabas dārgumu krātuve par Kārsavas, Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu dabas un tūrisma objektiem.

360 grādu fotogrāfijās un gaisa skatos skatāmas Kārsavas novada dabas parka „Numernes valnis” izteiksmīgās ainavas, ko varbūt ar nemaz mēs, apmeklētāji, neesam ievērojuši.

Interaktīvajā Ziemeļlatgales dabas dārgumu krātuve ir lieliska iespēja iepazīt unikālo teritoriju ar četriem ezeriem, biotopu bagātību, osveida grēdām un daudz ko citu.

Ar prieku nododam apskatei saiti virtuālajai tūrei (www.ej.uz/apskatiziemellatgali) un aicinām izmēģināt virtuālās realitātes brilles Kārsavas novada tūrisma informācijas punktā. Tagad, esot jebkurā pasaules malā var apmeklēt Numernes valni Kārsavas novadā, Motrīnes ezeru Baltinavas novadā, Pededzes lejteci un briežu dārzu “Mežsētas” Rugāju novadā un Bērzpils pagasta ievērojamākās kultūrvēstures un dabas vietas Balvu novadā.

Tieši šī klātbūtnes sajūta padara virtuālo realitāti tik atraktīvu!