Šī gada 24. jūlijā Mērdzenes pagasta etnogrāfiskais ansamblis ‘Mārga ’svinēja pastāvēšanas 55. gadskārtu. Kā jau svētku reizē netrūka ne labu vārdu, ne krāšņu ziedu un jauku dāvanu.

Paldies visiem ciemiņiem un skatītājiem par piedalīšanos svētku pasākumā, neskatoties uz Lietus vīriņa draiskulībām.

Pārsteigumu sagādāja Kārsavas novada pašvaldība, dāvinot “Mārgai” ekskursiju pa Latgali.

10.okobrī, kad kokos iezadzies zelta rudens un dārza darbi apdarīti, posāmies ekskursijā uz Viļakas novadu. Pie Žīguru Meža muzeja mūs sagaidīja tā saimniece Anna Āze. Var tikai apbrīnot, ar kādu rūpību šī sieviete ir vākusi un turpina vākt materiālus par mežsaimniecību, cilvēkiem, kokiem un dzīvniekiem Žīguru pagastā un Viļakas novadā. Cik vēsturisku materiālu ir izvietots muzeja stendos, cik notikumu un likteņstāstu iir Annas Āzes atmiņā!

Kā turpinājums ceļojumam vēsturē bija Dzintara Dvinska senlaicīgo lietu muzejs ”Cīrulīši’, kas izvietots viņa vectēva mājās un saimniecības ēkās. Mēs redzējām vienuviet savāktas mums zināmas lietas, kuras paši sen jau esam izmetuši kā nevajadzīgus krāmus. Bija arī priekšmeti, kuriem pielietojumu neviens nezināja. Varbūt ir vērts padomāt, vai kādam nevajag lietas, ko esam nolēmuši atdot nebūtībai.

Ar cēlu mieru un varenību mūs sagaidīja  Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca un tās priesteris Guntars Skutels. Ar lielu interesi klausījāmies viņa stāstījumā par baznīcas vēsturi, tās tagadni, modernizāciju un secinājām, ka Viļakai ir paveicies, ka draudzi vada zinošs, praktisks, mūsdienīgs priesteris. Mums paveicās ar ekskursijas zinošo gidi Ritu. Viņa savā stāstījumā kā gleznas zīmēja senos notikumus un vēsturiskās vietas. Mēs novērtējām tikai iepriekšējā dienā atklātās pontonu laipas, kas savieno Viļakas ezera krastu ar salu, uz kuras atradās Marienhauzenas pils, kas bija Viļakas pilsētas pirmssākums.

Vēlā pēcpusdienā apciemojām bijušās Pudinavas astoņgadīgās skolas direktores Valērijas Kudares kapu Plēšovas kapsētā. Viņa bija arī etnogrāfiskā ansambļa veidošanas iniciatore Mērdzenē 1965.gadā. Katram ir savs atmiņu klāsts par Valēriju Kudari, mēs to neesam aizmirsuši.

Vēl tikai ceptas desiņas vakariņās Ontona un Annes parkā Baltinavā un –aidā-uz mājām!

Ar jaukām, pozitīvām emocijām, jaunām zināšanām un atklāsmēm, priecīgiem pārsteigumiem bija piepildīta šī diena. Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis “Mārga” saka paldies Kārsavas novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu un Mērdzenes kultūras nama vadītājai Anitai Šarkovskai par rūpīgi izplānoto ekskursiju.

Vera Zalāne
Mērdzenes etnogrāfiskā
ansambļa “MĀRGA”
dalībnieku vārdā