Ilgstošās lietavas Latgales pašvaldībām indikatīvi ir nodarījušas četru miljonu eiro zaudējumus, aptuveni trīs miljonus no minētās summas varētu segt valsts, atzina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK).

Šodien Kārsavas novadā, tiekoties ar Latgales pašvaldību vadītājiem, Gerhards pārrunāja jautājumus par efektīvāku sadarbību, lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) varētu savlaicīgi novirzīt līdzekļus, nebūtu kavēšanās un ar plūdu seku novēršanu saistītie darbi savlaicīgi varētu tikt pabeigti.

Baltinavas, Viļakas, Viļānu un Kārsavas novada pašvaldības, kurām plūdu nodarītie zaudējumi ir bijuši lielāki par noteikto procentu, valdība varētu lemt arī lielāku nekā 70% valsts līdzfinansējumu plūdu seku novēršanā.

Tikšanās gaitā tika pārrunāti arī jautājumi, kas skar palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuriem ir applūdušas dzīvojamās mājas, viņiem valdība varētu segt zaudējumus līdz 50%, un uzlabojumus lēmumu pieņemšanas kārtībā civilās aizsardzības jomā. No pašvaldības vadītāju puses tika lūgts sakārtot civilās aizsardzības normatīvos aktus, lai krīzes situācijas būtu pilnvaras evakuēt cilvēkus piespiedu kārtā.

Vizītes turpinājumā ministrs apskatīja pārplūdušo Šnitkas strautu Kārsavas pilsētā.

Šobrīd Kārsavas novadā ir apsekoti un izvērtēti nodarītie postījumi pašvaldības infrastruktūrai, ceļiem, tiek apzināti zaudējumi, kādus dabas stihija nodarījusi novada iedzīvotājiem.

Zaudējumi provizoriski mērāmi šādās summās (aprēķini veikti līdz 14.09.2017.):

  • Ceļu un caurteku atjaunošana 176,648 eiro.
  • Pamatvajadzību nodrošināšana plūdos cietušajiem iedzīvotājiem, kuriem ūdens appludināja teritorijas vairāk kā 2 diennaktis – 3200 eiro.
  • Zaudējumi pašvaldībai (Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas pilsētā) – 1256 eiro. Summa paredzēta ūdens sūkņu remontam un jaunu sūkņu iegādei.

Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja Ināra Silicka komentē situāciju par Šnitkas strautu pilsētā: “Tā kā zem strauta atrodas divas dolomīta plātnes, ūdens nespēj iesūkties zemē, tādēļ apkārtējie iedzīvotāji ik gadu tiek appludināti. Situāciju ir nepieciešams risināt valstiskā līmenī, jo pašvaldībai vienai tas nav pa spēkam. Pēc aprēķiniem uz šodienu būt nepieciešami vairāk kā 300 000 eiro. ”

Lai lemtu jautājumus, kas skar zemkopjus, Latgali tuvākajā laikā plāno apmeklēt arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS).

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste