Raidījumā ciemosimies pie Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Stiglavas un Krievu Stiglavas iedzīvotājām. Tiksimies arī ar novadpētnieku Nikolaju Nikuļinu, kas savas dzimtās pilsētas un novada vēstures pētīšanai ir veltījis vairākus dzīves gadus un zina daudzus unikālus faktus par Kārsavas novada dzīvi un attīstību gadusimtu mijā.