Dzied Kārsavas pilsētas PII 2. jaunākās grupas audzēkņi. 
Mūzikas skolotāja S. Laganovska
Mūzika un vārdi I. Circene
Dziesma “Karodziņš