putnu-diena

Purvi ir Latvijas dabas bagātība un tie ir atrodami visā Latvijā. 16. jūnijā dabas parkā “Numernes valnis” notika aizraujoša izziņas pastaiga pa Kugriņu purvu, ko organizēja Kārsavas novada pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde.

Lielākās purvainās platības Kārsavas novadā ir Salnavas, Goliševas un Malnavas pagastos. Šoreiz dabas mīļiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt Kugriņu purvu, kas atrodas dabas parkā “Numernes valnis”.

Lietus smidzināšana netraucēja pārgājiena dalībniekiem ne tikai izstaigāt dabas parka teritoriju, bet arī vērot dzīvniekus, iepazīties ar sūnām un ķērpjiem, kā arī ieraudzīt dzelteno dzegužkurpīti, kas ir orhideju dzimtas suga un ir aizsargājama augu suga Latvijā un Eiropā. Pēc pastaigas visi kāpa skatu tornī, lai redzētu kādu teritorijas daļu viņi ir izstaigājuši, kā arī kopīgā piknikā visi apsprieda redzēto un dzirdēto.

izzinas-pastaiga-1

Atgādinām, ka ejot pārgājienos, īpaši apmeklējot purvu, izvēlamies atbilstošu un ērtu apģērbu, kā arī ūdens drošus apavus. Tuvojoties ūdenstilpēm jāievēro personīgā drošība un nevajag pārvērtēt savas spējas. Pastaiga norisinājās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tādēļ ir jābūt saudzīgiem pret vidi un no apmeklētās vietas ņemam sev līdzi tikai fotogrāfijas un iespaidus.

Paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākajai valsts vides inspektorei Elīnai Tripānei par interesanto stāstījumu un ekskursiju pa aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī visiem tiem, kuri atrada brīvo laiku un devās iepazīt ekosistēmu.

Pasākums tika organizēts projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, to finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Antra Lipska
tūrisma organizatore