Līdz 16. maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirņa adrese
642 Kultūras nams “Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads, LV-5725
628 Kultūras nams Vienības iela 49 C, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717
641 Malnavas koledžas muižas korpuss Muižas iela 4, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5750
636 Pagasta pārvaldes zāle „Aizgārša”, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads, LV-5704
643 Tautas nams “Tautas nams”, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas novads, LV-5726
651 Tautas nams Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas novads, LV-5740

Visi iecirkņi strādās:

pirmdien, 29.maijā no plkst. 16.00-20.00

otrdien, 30.maijā no plkst. 9.00-13.00

trešdien, 31.maijā no plkst. 17.00-20.00;

ceturtdien, 1.jūnijā no plkst. 9.00 -12.00;

piektdien, 2.jūnijā no plkst. 10.00-16.00.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas 31. maijā, 1., 2.jūnijā (skatīt iecirkņa darba laiku).

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 22.00.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts.

Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27. maija līdz 3. jūnija plkst. 12.00 jāiesniedz iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 22.00.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID karte).

Ja rodas jautājumi, zvaniet vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Nadeždai Tarasovai, tālr. 25917326, 65781393, vai  novada vēlēšanu komisijas sekretārei Intai Jurčai, tālr. 65733162, 26546338.

Nadežda Tarasova
Kārsavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja