Ludzas novada pašvaldības iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji veiksmīgi pabeiguši siltumtrases izbūves un pārbūves būvdarbus Malnavas pagastā. Būvdarbi objektā uzsākti septembra sākumā un pabeigti novembra beigās, objekts pieņemts ekspluatācijā.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “AMATI projekts” no Balvu novada.

Būvdarbus veica SIA “Hektors”  un SIA “ Siltumtehserviss” , uzraudzīja būvuzraugs no SIA „ DROMOS ” Edgars Mežvēvers.  

Jaunās un pārbūvētās siltumtrases garums ir 1128,5 metri un kopējās būvniecības izmaksas sastāda 322 541,00 Euro.

Projektā bija paredzētas trīs neatkarīgas izbūves kārtas. Pirmajā un otrajā kārtā pārbūvēja esošos kanāla siltumtīklus. Trešajā kārtā – izbūvēja jaunu siltumtīklu atzaru objektam Jaunā iela 1, kur atrodas Malnavas PII “ Sienāzītis” un Malnavas pagasta pārvalde. Tagad arī šī ēkā ir pieslēgta centralizētajai apkurei.

Projekta realizācijai ir pozitīva ietekme uz vidi, jo ir samazināti siltuma zudumi, samazinātas ūdens noplūdes, kas rodas avāriju gadījumā, panākta kurināmā ekonomija, kas samazinās atmosfērā nonākošo kaitīgo emisiju daudzumu. Arī drošība bija viens no aspektiem siltumtīklu maiņai, jo līdzšinējie bija novecojuši un radīja avārijas riskus. Projektu vadītāja Inese Lipska