dika_labeka

Lai veicinātu jauno ģimeņu palikšanu Salnavas pagastā,  Kārsavas novada pašvaldība projekta “Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne” izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Salnavas pagastā” ietvaros sagatavoja “bērnu istabas”, kā alternatīvas bērnu dārzam. Projekta mērķis ir nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem iespēju darboties drošā, estētiskā vidē, pieaugušo uzraudzībā. Salnavas pamatskolas internātā (muižas ēkā) tika veikts pirmsskolas vecuma bērnu nodarbību telpu kosmētiskais remonts, lai varētu funkcionēt “bērnu istaba”, tika ierīkots rotaļu stūrītis, iegādātas divstāvīgas bērnu gultiņas un skapīši, kā arī sadzīves tehnika (veļas automāts, mikroviļņu krāsns, plītiņa, virtuves trauku komplekti utt).

img_6339

Tieši pirmsskolas vecumā veidojas nākamā personība, kurai nepieciešama emocionālā saikne ar vienaudžiem, tas ietekmē mazuļa rīcību, personības veidošanos, viņa uzvedību sabiedrībā. Sevišķi tas ir svarīgi bērniem ar īpašām vajadzībām. Ģimenes atbalsta centrā “Paspārne” tiek veicināta bērnu darbošanās un izziņas process. Bērni iemācās dzīvot kolektīvā, sadarboties ar rotaļu biedriem, dalīties un rūpēties par citiem. Redzot lielāko bērnu piemēru, mazie bērni kļūst pastāvīgāki, iemācās pareizi ēst, paši mēģina apģērbties, ievērot personīgo higiēnu. Bērni mācās cits no cita, kļūst atvērtāki un drošāki.

Pēc projekta realizēšanas “Paspārnes” pakalpojumus ikdienā saņēmuši 40 Kārsavas novada bērni ne tikai no Salnavas pagasta, bet arī no Kārsavas pilsētas un Goliševas pagastiem. Bērniem notiek muzikālās nodarbības. Savas iemaņas viņi parāda Salnavas pamatskolas un Salnavas kultūras nama rīkotajos pasākumos Ziemassvētkos, Lieldienās, Māmiņu dienā un citos pasākumos. Bērni mācās zīmēt, darboties ar rokdarbiem, gatavot svētku dekorus ar kuriem iepriecina savus vecākus.

img_6344

Svarīgi, lai apkārt bērnam būtu silta, mājīga vide, skaistas lietas un spēles, ērtas mēbeles (galdi un krēsli, skapīši), gultiņas, kur varētu atpūsties. Tas ir liels atbalsts arī vecākiem, jo, kamēr bērni atrodas “bērnu istabā”, vecākiem ir iespēja apmeklēt kursus, izbraukt uz pilsētu, piedalīties dažādās aktivitātēs. Te bērniem ir iespēja atrasties tīrā, sakoptā un mājīgā vidē, rotaļāties aizraujošā rotaļatrakcijā un pamatīgi izkustēties.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Valentīna Kirsanova
Salnavas KN vadītāja