Ar labiem panākumiem sveicam mūsu novada skolēnus, kuri 28.februārī, Ludzā veiksmīgi aizvadīja  starpnovadu sacensības pamatskolu grupā tautas bumbā un stafetēs “Drošie, veiklie”.

 1.vietu  tautas bumbā un 2.vietu stafetēs  izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. 
Skolu sacensībās pārstāvēja:   Elfa Grišule, Laine Dzene, Gustavs Krišāns, Kaspars Piliens, Amanda Gutāne, Elīna Barančuka, Kristaps Sutra, Markuss Lankovskis, Oskars Borisovs .
Skolotāja Jolanta Silicka.

 1.vietu  stafetēs un 2.vietu tautas bumbā izcīnīja Mērdzenes pamatskolas komanda.
Skolu sacensībās pārstāvēja: Rihards Čers, Gunita Dubrovska, Daniela Klodža, Kristiāns Klodžs, Sintija Žukovska, Milana Buravceva, Jacinta Probuka, Maksims Kodaļevs, Dmitrijs Kodaļevs. Skolotāja Ināra Kivle.
 3.vieta  stafetēs un tautas bumbā Pilda pamatskolas komandai.
Uz mājām devāmies ar diplomiem un medaļām.
Apsveicam uzvarētājus!

Ināra Kivle
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore