Dzimtas vēstures izzināšana ir nebeidzams process, ar to var nodarboties visa mūža garumā.

Novembra semināra bibliotekāriem dienas kārtībā   tika iekļauta interesanta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas   Asoc. profesora, Dr.hist. Vladislava Malahovska lekcija „Vēstures liecības: vākšana un glabāšana,” saņemot iedvesmu novadpētniecības darba uzlabošanai un kurā tieši tika likts akcents uz dzimtas koku pētīšanu un veidošanu. Taču katrs, kurš ir sācis pētīt savu dzimtas koku, drīz vien nonāk pie problēmas- kā lai ērti apkopo visu dzimtas koku personu informāciju un pie tam vēl pārskatāmi.

img_2201

Ar ko sākt? Kur meklēt informāciju?- tie ir jautājumi, uz kuriem centās atbildēt radu rakstu pētniece Irēna Lipska, kas tika uzaicināta pie Mežvidu pagasta un Kārsavas pilsētas bibliotēkas interesentiem, jo tieši starp viņiem daudzi izteica vēlmi saņemt pamatzināšanas dzimtas koka veidošanai. Tāpēc, jo interesanta izvērtās saruna ar Irēnu Lipsku, reizē daloties pieredzē par dzimtas likteņu izpēti un informācijas avotiem. Klātesošie apmeklētāji pārliecinājās, cik aizraujoša un reizē sarežģīta var būt tāda pētniecība, salīdzinot to ar krustvārdu mīklu risināšanu, kad atminot vienu vārdu, tas vedina uz nākamo, nezināmo atrašanu. Anšlavs Eglītis ir teicis: “Ja mēs aizmirstam pagātni, mums nav tiesību uz nākotni”, tāpēc pētīsim, izzināsim, meklēsim un veidosim savu dzimtas koku!

Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja