Kārsavas pirmsskolas iestādes Skudriņu grupiņā Zaļajā ceturtdienā valdīja rosība, tika gaidīti ciemiņi – Karinas un Dagnes vecmāmiņas.

Zinot, ka vecmāmiņas ir darbīgas, strādā dažādus rokdarbus un arvien apgūst ko jaunu, aicinājām viņas novadīt Lieldienu darbnīcu bērniem.

Uz darbnīcu Aleksandra Vlasenkova un Malda Urtāne ieradās ar lielām somām. Kas somās? Tās bija pilnas ar dažādiem darbam nepieciešamiem materiāliem, ar kuriem bērni ar interesi iepazinās.

Kad viss tika apskatīts, sakārtots un pārrunāts, Lieldienu darbnīca varēja sākt darbu. Vispirms vecmammas iepazīstināja ar dekupāžas tehnikas pielietošanu olu dekorēšanā, izmantojot olas baltumu. Bērnu aizrautība bija liela un vēl lielāks prieks bija par rezultātu – skaistām raibām olām. Dažs paguva tikt galā pat ar vairākām olām, arī paipalu.

Bērni, kuri vēlējās, varēja veidot dekoriņu „cālīti oliņā”, gūstot pirmās iemaņas sarežģītajā kvīlinga tehnikā. Apbrīnojama bija bērnu pacietība, veicot šo smalko darbu.

lieldienudarbnica-110

Vecmammu pītajās bērzu zaru ligzdās, izmantojot dažādus materiālus – sizālu, spalvas, dekoratīvās oliņas, u.c. unmācoties darboties komandā, tika veidoti dekori grupai un likšanai foajē. Tapa trīs skaistas Lieldienu ligzdas.

Bērni guva daudz pozitīvu emociju, par ko liecina arī tas, ka bez jelkāda mudinājuma, mazā „skudriņa’’ Solvita pēcpusdienā parādīja lapiņu ar pašas rakstīto „Mam ļoti patika mēs darījām oliņas” (rakstītais nav labots).

Liels paldies Maldai un  Aleksandrai par atsaucību, mums veltīto laiku, materiāliem un sirsnību. Mēs visi guvām daudz pozitīvu emociju. Labi, ka mums ir tādas vecmammas!

Foto galerija šeit.

Valentīna Zeļča
Kārsavas PII skolotāja