Tradicionāli svinīgā pasākumā 18. novembrī tiks pasniegtas Kārsavas novada Goda pilsoņa nozīmes un atzinības raksti tiem, kuri ar savu darbu, attieksmi un personību ir ieguvuši augstu cieņu no līdzcilvēkiem. Šogad Goda pilsoņa titulam ir izvirzīti 3 novadnieki – Ināra Silicka, Vera Krišāne un Anatolijs Posredņikovs. 2019. gada Kārsavas novada Goda pilsoņa titulu iegūs divas no izvirzītajām personām.

2019.gada Goda pilsonis Ināra Silicka – zinoša, atbildīga un mērķtiecīga Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja. Jau no bērnības vēlējusies kļūt par skolotāju un ilgus gadus strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vēlāk bijusi 1.Mežvidu pamatskolas direktore, kur 2006.gadā kopīgiem spēkiem ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem 1.Mežvidu pamatskola tika uzņemta Latvijas EKO skolu saimē, iegūstot starptautisko Zaļo karogu, pirmo rajonā, kā arī Ludzas vakara vidusskolas direktore. I.Silicka nekad nav apstājusies, vienmēr ir kustībā, lai kaut ko darītu un attīstītu. Kopš 2009.gada, jau desmit gadus, vada un rūpējas par Kārsavas novadu, lai tas būtu ekonomiski aktīvs centrs Latvijas dienvidaustrumu pierobežā ar attīstītu infrastruktūru.

2019. gada Goda pilsonis Vera Krišāne – mērķtiecīga, atsaucīga un racionāla Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas direktore. Savus 41 pedagoģiskā darba gadus ir veltījusi audzēkņu izglītošanai un audzināšanai. Kopš 1989.gada veiksmīgi vada Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, pierādot sevi kā atbildīgu, korektu vadītāju ar augstu atbildības sajūtu. 30 darba gadi ir veltīti izglītības iestādei, izveidojot tās tēlu, gādājot par audzēkņu un pedagogu profesionālo līmeni un skolas attīstību. V.Krišānes darba mūžs ir devums – skolai, novadam, Latgalei un Latvijai.

Atzinības rakstu par ieguldījumu sava pagasta, novada kultūras dzīves izaugsmes veicināšanā un tradīciju saglabāšanā Kārsavas novada pašvaldība pasniegs Anatolijam Posredņikovam, kurš visu savu darba mūžu ir veltījis dzimtajam Goliševas pagastam.

„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibināts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā. Šis apbalvojums ir kā tradīcija, kas nostiprināta vairāku gadu garumā, tāpēc aicinām būt kopā 18.novembrī plkst. 13.00 uz Latvijas 101.dzimšanas dienas koncertu “Skaista muna Tāvu zeme” Kārsavas KN.

Antra Barkāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste