2017. gadā Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības darbinieki organizēja preventīvos pasākumus skolēniem, jauniešiem un skolotājiem Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes izglītības iestādēs, kā arī tika organizēts seminārs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā SIA “Bērnu Oāze”, kurā atrodas jaunieši ar atkarības un uzvedības problēmām, ar mērķi iepazīstināt ar konstruktīvu konfliktu risināšanu, kur jaunieši piedalījās lomu spēlēs, inscinējot konfliktus un to risināšanas paņēmienus. Kopumā tika organizēti 7 semināri, kuros kopumā piedalījās 206 dalībnieki.

Semināru mērķis bija iepazīstināt tā dalībniekus ar Valsts probācijas dienesta darbu, veicamajām funkcijām, galveno uzsvaru liekot uz drošību internetā, tā kā virtuālā vide mūsdienās aizņem ļoti lielu dzīves daļu, īpaši jauniešu vidū. Kā arī semināros tika stāstīts par brīvprātīgo lomu Valsts probācijas dienesta darbā, nodrošinot funkciju izpildē, jo, iespējams, kāds no semināra dalībniekiem kādreiz varētu kļūt par brīvprātīgo  Valsts probācijas dienestā, stāstot gan par brīvprātīgā darba nozīmi vadot izlīgumus, kā arī iesaistoties līdzgaitniecības procesā.

Semināru laikā tika uzsvērta arī sabiedrības iesaistīšana valsts pārvaldes darbā un sabiedrības drošības veicināšanā, uzsverot līdzdalības iespējas, jo sabiedrība var līdzdarboties ar reālu rīcību, piemēram, būt par brīvprātīgo.

Vēlamies pateikties visiem semināra dalībniekiem par atsaucību un skolu administrācijai par sadarbību semināru organizēšanas gaitā.

VPD Ludzas TSV probācijas speciālistes
Laura Sadovska un Margarita Anča