16. novembrī Latvijas Valsts prezidents sveica Augstākās padomes deputātus, uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus Latvijas simtgadei veltītajā pieņemšanā Rīgas pilī. Svinīgajā pieņemšanā piedalījās arī Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka un uzņēmējs Andris Naglis, kurš nodrošina vidēji 40 darba vietas un ir mūsu novada viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem (2017. gadā tie bija vairāk kā 39 000 EUR).

utvgkjen3vbyr-b5hunefxtqstmxe_7o

Valsts prezidents uzrunājot pašvaldību pārstāvjus, pateicās katram no viņiem, kas ar savu piemēru un iniciatīvu rada sakoptu, cilvēkiem un uzņēmumiem draudzīgu valsti. “Latvija zeļ un plaukst, kad zeļ un plaukst katrs tās novads un pilsēta,” uzsvēra Raimonds Vējonis.

“Latvijas vislielākā bagātība ir tās cilvēki – gudri, mērķtiecīgi un strādīgi! Par to pārliecinos ikreiz, kad dodos reģionālajās vizītēs, tiekos ar iedzīvotājiem un iepazīstos ar vietējo uzņēmēju paveikto. Paldies par jūsu neatlaidību un ieguldīto darbu jaunu vērtību radīšanā! Vairojot ieņēmumus un radot darba iespējas, ikviens no jums stiprina mūsu valsti,” teica Valsts prezidents, pateicoties Latvijas uzņēmējiem.

Valsts prezidents atzina, ka pašvaldību un uzņēmēju darbs nepaliek tikai novadā vai pilsētā. Tas veido Latvijas stāstu pasaulē.