Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Dzirnavu ielā 1, Ruskulovā, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 300.00, nodrošinājums EUR 30.00, izsole 19.04.2018. plkst.13-00.

Pieteikšanās līdz 05.04.2018. plkst. 16:00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Kā arī pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.1 Dzirnavu ielā 1, Ruskulovā, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 320.00, nodrošinājums EUR 32.00, izsole 19.04.2018. plkst. 13:00, pieteikšanās līdz 05.04.2018. plkst. 16:00;
  • Nr.2 “Dzelzceļa māja 23”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 480.00, nodrošinājums EUR 48.00, izsole 05.04.2018. plkst. 14:30, pieteikšanās līdz 22.03.2018. plkst. 16:00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.