Drošāka interneta centrs 2016. gada oktobrī un novembrī aicināja 1.-3. klases skolēnus piedalīties konkursā „Mana diena internetā”, trīs dienas pierakstot visas darbības, ko skolēni veic internetā, kuras programmas, mājas lapas izmanto, kādas spēles spēlē. Konkursā piedalījās vairāk nekā 500 skolēni, tai skaitā arī Kārsavas vidusskolas 2.a, 2.b un 3.b klašu skolēni.

30. martā arī mēs saņēmām balvu – pie mums viesojās Drošāka interneta centra zēns Vaifijs ar savu draugu Edgaru. Vaifi­js ir zēns, kurš dzīvo internetā un gaida ikvienu ciemos. Kad Tu meklē kādu mult­filmu, skaties video vai nosūti foto klasesbiedram, kad klausies pasaku vai spēlē spēli – Tu ciemojies pie Vai­fija, bet šoreiz viņš bija ciemos pie mums. Kopā ar savu draugu Edgaru viņš aizraujošā un izzinošā veidā – ar spēļu un sarunu palīdzību – iepazīstināja mūs ar svarīgāko, kas jāzina, lai internetā justos droši. Pasākuma beigās katrs skolēns par piedalīšanos konkursā no Vaifija saņēma dāvanu.

Lūk, arī skolēnu atsauksmes: „Man patika minēt mīklas un spēlēt spēles. Man ļoti patika Vaifijs, jo viņš izstāstīja daudz ko interesantu par internetu.” (Annija) „Man patika viss pasākums un īpaši Vaifijs. Man ļoti patika mazā dāvana.” (Daniela) „Man ļoti patika Vaifijs un man patika, kā viņš stāstīja par internetu, un kopā izspēlētās spēles.” (Katrīna) „Man patika spēlēt spēles, tas bija forši, es gribu vēl…” (Elīna)

Tā kā bērniem pasākums ļoti patika, gribētu pateikt paldies pašiem skolēniem, viņu audzinātājām I.Kirovainei, H.Lebedevai un S.Linužai, kā arī skolēnu vecākiem, kas palīdzēja jauniešiem konkursa lapu aizpildīšanā.

Paldies arī Drošāka interneta centram par šādu konkursu un iespēju skolēnus izglītot atraktīvā veidā!

Ilga Voite
Kārsavas vidusskolas informātikas skolotāja