Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Malnavas pagastā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums 7 tonnas”, kas stājas spēkā ar 12.februāri. Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:

  • A47 Zibla- Čāvi- Tipani
  • A49 Drikaški – Čāvi
  • A50 Mihaļčenki – Barkāni

Aleksandrs Šarkovskis
Autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists