Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Salnavas pagasta teritorijā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums 7 tonnas”. Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:

  • Salnava-Aizsili-Bēliņi-Verpeļi
  • Bēliņi-Lūbenka
  • Aizsili-Lūbenka
  • Lūbenka-Krutova
  • Vilgi-Kārsavas stacija
  • Aizelkšņi-Dzierkaļva-Mičuri
  • Zaceški-Žeikari
  • Žeikari-Zobļova

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja