Informējam, ka sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem , Kārsavas novada teritorijā ir uzstādītas masas ierobežojuma zīmes Nr. 312 “Masas ierobežojums 7 tonnas”( dažviet 5 tonnas). Tās uz nenoteiktu laiku atrodas uz sekojošiem autoceļiem:
Malnavas pagastā:
A47 Zibla- Čāvi- Tipani (7t)
A48 Zibla—Salinīki (5t)
A49 Drikaški – Čāvi (7t)
A50 Mihaļčenki – Barkāni (7t)
A53 Zeļčova – Kobulova– Rudiņova (7t)
A63 Grebņeva  – Morozovka (5t)
B 71 Zibla – Ancāni (5t)
C78 Grebņeva –Skobulīne (7t)

 Salnavas pagastā :
Aizsili-Lūbenka (7t)
Zaceški – Žeikari (7t)
Lūbenka – Krutova(7t)

Aicinām sekot līdzi aktuālās informācijas atjauninājumiem mājaslapā.

Aleksandrs Šarkovskis
Autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists